preskoči na sadržaj

Osnovna škola Vladimira Vidrića Kutina

Login
ŠKOLA ZA ŽIVOT

http://skolazazivot.hr

e-Dnevnik

Upisi u srednju školu

LOGO EKO ŠKOLE

BRONČANI STATUS

 

Dan sigurnijeg interneta

7.2.2017.

Centar za sigurniji Internet

www.csi.hr

Neke od filmića koje su napravili učenici pogledajte ovdje.

ENERGETSKA OBNOVA

KALENDAR ŠK. GODINE

Kalendar šk. godine 2018./2019.

UPISI U SREDNJU ŠKOLU

APEL GRAĐANIMA KUTINE

OBRAĆANJE GRAĐANIMA KUTINE!

(kliknite na tekst iznad)

Koliko je sati?
Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Metodička igra

Priručnik za djecu

Priručnik za roditelje

Facebook brošura

Tražilica
ARHIVA DOKUMENATA
DABAR

RASPORED ZVONA

Jesen...

RED BUTTON

Školski pretinci

HRABRI TELEFON

In memoriam...

Ankica Majer

1960. -  2016.

In memoriam...

Valerija Benac

1981. - 2011.

Vrijeme

Korisni linkovi

Brojač posjeta
Ispis statistike od 2. 12. 2009.

Ukupno: 565154
Ovaj tjedan: 663
Oglasna ploča
EVIDENCIJA VAZECIH UGOVORA U OŠ VLADIMIRA VIDRIĆA, KUTINA kupac/dobavljač 2016.g
Marija Velcl / datum: 27. 2. 2017. 09:58

EVIDENCIJA VAŽEĆIH UGOVORA U OŠ VLADIMIRA VIDRIĆA, KUTINA kupac/dobavljač  2016.g


[OPŠIRNIJE]PROTOKOL O POSTUPANJU ŠKOLE U KRIZNIM SITUACIJAMA
Marija Velcl / datum: 28. 3. 2017. 15:10

PROTOKOL O POSTUPANJU ŠKOLE U KRIZNIM SITUACIJAMA

PROTOKOL O POSTUPANJU ŠKOLE U KRIZNIM SITUACIJAMA(.pdf)


[OPŠIRNIJE]
[OPŠIRNIJE]POZIV ZA DOSTAVU PONUDA- SUSTAV GRIJANJA U PŠ DONJA GRAČENICA
Marija Velcl / datum: 27. 1. 2017. 14:02

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE:

 SUSTAV GRIJANJA U PODRUČNOJ ŠKOLI DONJA GRAČENICA


[OPŠIRNIJE]
[OPŠIRNIJE]
[OPŠIRNIJE]ODLUKA O ODABIRU PONUDE ZA IZVOĐENJE ŠKOLE U PRIRODI U ŠK.GOD. 2016./2017.
Marija Velcl / datum: 22. 12. 2016. 14:30

 


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV
Marija Velcl / datum: 7. 12. 2016. 10:47

JAVNI POZIV


[OPŠIRNIJE]Osiguranje školske prehrane najpotrebitijima
Marija Velcl / datum: 29. 10. 2016. 23:32

http://www.kutina.hr/Slu%C5%BEbeni-dio/Projekti/Osiguranje-%C5%A1kolske-prehrane-najpotrebitijima

Opis projekta

Ime projekta:

Osiguranje školske prehrane najpotrebitijima

Opis projekta:

Kroz projekt će se osigurati školska prehrana za 231 učenika koji pohađaju osnovne škole na području Grada Kutine koje su ujedno i partneri na projektu

Cilj projekta:

Osiguranje školske prehrane za najpotrebitije, odnosno za djecu koja se nalaze u riziku od siromaštava.

Ciljana skupina:

Djeca odnosno učenici koji žive u siromaštvu ili se nalaze u riziku od siromaštva i polaznici su osnovnih škola na području Grada Kutine.


[OPŠIRNIJE]K U R I K U L U M OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA VIDRIĆA KUTINA ZA 2016./ 2017. ŠKOLSKU GODINU
Marija Velcl / datum: 11. 10. 2016. 11:37

K U R I K U L U M
OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA VIDRIĆA KUTINA ZA
2016./ 2017. ŠKOLSKU GODINU


[OPŠIRNIJE]
[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST
Marija Velcl / datum: 22. 9. 2016. 22:57


[OPŠIRNIJE]ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE
Marija Velcl / datum: 7. 7. 2016. 23:23

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE

Na temelju članka 11. stavak a)1. točka 3. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Osnovne škole Vladimira Vidrića,  Kutina  KLASA:  406-01/15-01/06, URBROJ: 2176-36-01-15-01 od 30.06.2015. godine, a sukladno Zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 30. lipnja 2016. godine, sastavljenom po Pozivu za dostavu ponuda u predmetu nabave: „SUSTAV GRIJANJA U PODRUČNOJ ŠKOLI DONJA GRAČENICA ravnateljica Osnovne škole Vladimira Vidrića, Kutina,  dana 05.07.2016. godine         d o n o s i

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE

Članak 1.

Postupak bagatelne nabave proveden po Pozivu za dostavu ponude, KLASA: 406-01/16-01/11;URBROJ: 2176-36-01-16-02 od 15.06.2016.godine u predmetu nabave: „SUSTAV GRIJANJA U PODRUČNOJ ŠKOLI DONJA GRAČENICA, p o n i š t a v a    s e.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Sukladno. Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Osnovne škole Vladimira Vidrića,  Kutina  KLASA:  406-01/15-01/06, URBROJ: 2176-36-01-15-01 od 30.06.2015. godine proveden je postupak bagatelne nabave po predmetu nabave: „SUSTAV GRIJANJA U PODRUČNOJ ŠKOLI DONJA GRAČENICA, sa procijenjenom vrijednosti od 48.000,00 kuna sa rokom za dostavljanja  ponuda 23. lipnja 2016. godine .

Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjenu ponuda od 30. lipnja 2016. godine utvrđeno je da na poziv za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda.

Slijedom navedenog, a sukladno članku 11. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti odlučeno je kao u članku 1. ove Odluke.


[OPŠIRNIJE]ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA (BAGATELNA NABAVA)
Marija Velcl / datum: 21. 6. 2016. 15:53

ODLUKE


[OPŠIRNIJE]POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE: SUSTAV GRIJANJA U PODRUČNOJ ŠKOLI DONJA GRAČENICA
Marija Velcl / datum: 15. 6. 2016. 21:37

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE:

 SUSTAV GRIJANJA U PODRUČNOJ ŠKOLI DONJA GRAČENICA

 


[OPŠIRNIJE]O D L U K A o početku postupka bagatelne nabave SUSTAV GRIJANJA U PODRUČNOJ ŠKOLI DONJA GRAČENICA
Marija Velcl / datum: 14. 6. 2016. 22:31

Na temelju  članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Osnovne škole Vladimira Vidrića,  Kutina, KLASA:  406-01/15-01/06, URBROJ: 2176-36-01-15-01 od 30.06.2015. godine, ravnateljica Osnovne škole Vladimira Vidrića, Kutina, donosi dana 14.06.2016. godine

O D L U K U

o početku postupka bagatelne nabave

SUSTAV GRIJANJA U PODRUČNOJ ŠKOLI DONJA GRAČENICA

1. Naručitelj:   OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA

Adresa: Školska 2, 44320 Kutina

MB: 03319067

OIB: 82027836579

Redni broj iz plana nabave: BAG – 6.a/2016.

2. Odgovorna osoba naručitelja: ravnateljica Snježana Coha, dip. učitelj

3. U povjerenstvo za provođenje postupka bagatelne nabave imenuju se:

a) Snježana Coha, dip. učitelj

b) Nikola Bartulić, dip. učitelj

c) Katarina Duhović, dipl.učitelj

4. Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja.

5. Predmet nabave:

 SUSTAV GRIJANJA U PODRUČNOJ ŠKOLI DONJA GRAČENICA

6. Procijenjena vrijednost nabave: =48.000,00 kn bez PDV-a.

7. Odabrani postupak nabave: bagatelni postupak nabave s namjerom sklapanja ugovora o nabavi

8. Zakonska osnova za provođenje bagatelnog postupka nabave:

 Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Osnovne škole Vladimira Vidrića,  Kutina, KLASA:  406-01/15-01/06, URBROJ: 2176-36-01-15-01 od 30.06.2015. godine  (dostupan na internetskim stranicama naručitelja)

9. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude

10. Ostali uvjeti nabave bit će određeni dokumentacijom za nadmetanje.

Odgovorna osoba naručitelja:

Snježana Coha, dip. učitelj


[OPŠIRNIJE]O D L U K E o početku postupka bagatelne nabave
Marija Velcl / datum: 10. 5. 2016. 12:49

Odluke o početku postupka bagatelne nabave


[OPŠIRNIJE]POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE
Marija Velcl / datum: 10. 5. 2016. 12:41

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE

/nabava robe bagatelne vrijednosti


[OPŠIRNIJE]Izmjene Pravilnika o provedbi postupka bagatelne nabave.
Marija Velcl / datum: 21. 4. 2016. 13:28

Izmjene Pravilnika o provedbi postupka bagatelne nabave.

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI.


[OPŠIRNIJE]Javna nabava OŠ Vladimira Vidrića u Kutini: Energetska obnova
Marija Velcl / datum: 29. 4. 2016. 15:40

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Službene novine br. NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), OŠ V. Vidrića u Kutini objavljuje obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova  - Energetska obnova koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina javne nabave dana 29.4.2016.   Rok za dostavu ponuda je 19.5.2016. do 9:00 sati.

Dokumentacija za nadmetanje - energetska obnova OŠ V. Vidrića

Troškovnik - Energetska obnova OŠ V. Vidrića

Prilog XI- Arhitektonski projekt

Prilog XII - Građevinski projekt

Prilog XIII - Elektrotehnički projekt

Prilog IV - Strojarski projekt

 


[OPŠIRNIJE]Izmjene i dopune Finanacijskog plana 2016-2018 i Plana nabave-2016
Marija Velcl / datum: 1. 4. 2016. 14:35

Financijski plan 2016-2018-1. izmjene

Financijski plan-obrazloženje-2016-1. Izmjene i dopune

Plan nabave-2016-1. Izmjene i dopune


[OPŠIRNIJE]Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
Marija Velcl / datum: 1. 2. 2016. 12:32

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu


[OPŠIRNIJE]Plan nabave 2016.
Marija Velcl / datum: 4. 1. 2016. 14:31

Plan nabave-2016


[OPŠIRNIJE]Financijski plan 2016-2018
Marija Velcl / datum: 28. 12. 2015. 14:27

Financijski plan 2016-2018

Financijski plan-obrazloženje-2016


[OPŠIRNIJE]
[OPŠIRNIJE]O D L U K E o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu bagatelne nabave
Marija Velcl / datum: 17. 7. 2015. 11:40

Odluke za Web


[OPŠIRNIJE]Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za WEB
Marija Velcl / datum: 15. 7. 2015. 11:37

Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za WEB


[OPŠIRNIJE]POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE: MESO I MESNE PRERAĐEVINE
Marija Velcl / datum: 7. 7. 2015. 16:50

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA

KUTINA, Školska 2

KLASA:  406-01/15-01/08

UR.BROJ: 2176-36-01-15-02

 

 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE:

MESO I MESNE PRERAĐEVINE

/nabava robe bagatelne vrijednosti/

 


[OPŠIRNIJE]POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE: OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI
Marija Velcl / datum: 7. 7. 2015. 16:52

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA

KUTINA, Školska 2

KLASA:  406-01/15-01/09

UR.BROJ: 2176-36-01-15-02

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE:

OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI

/nabava robe bagatelne vrijednosti/


[OPŠIRNIJE]POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE: Uredski materijal i materijal i sredstva za čišćenje
Marija Velcl / datum: 7. 7. 2015. 16:55

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA

KUTINA, Školska 2

KLASA:  406-01/15-01/07

UR.BROJ: 2176-36-01-15-02

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE:

Uredski materijal i materijal i sredstva za čišćenje

/nabava robe bagatelne vrijednosti


[OPŠIRNIJE]O D L U K E o početku postupka bagatelne nabave
Marija Velcl / datum: 7. 7. 2015. 16:44

Na temelju  članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Osnovne škole Vladimira Vidrića,  Kutina, KLASA:  406-01/15-01/06, URBROJ: 2176-36-01-15-01 od 30.06.2015. godine, ravnateljica Osnovne škole Vladimira Vidrića, Kutina, donosi dana 06.07.2015. godine

O D L U K U

o početku postupka bagatelne nabave


[OPŠIRNIJE]PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI
Marija Velcl / datum: 7. 7. 2015. 16:38

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11., 83/13. i 143/13.) i članka 42. Statuta Osnovne škole Vladimira Vidrića, Kutina,  Školski odbor  Osnovne škole Vladimira Vidrića, Kutina, donosi  dana 30.06.2015. godine sljedeći

PRAVILNIK  o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti


[OPŠIRNIJE]UDŽBENICI 2015./2016. ŠK. GODINA
Marija Velcl / datum: 23. 6. 2015. 10:43

Ovdje pogledajte popise udžbenika za školsku godinu 2015./2016.

 

Popis udžbenika


[OPŠIRNIJE]PROTOKOL O POSTUPANJU ŠKOLE U KRIZNIM SITUACIJAMA
Marija Velcl / datum: 28. 3. 2017. 17:11

PROTOKOL O POSTUPANJU ŠKOLE U KRIZNIM SITUACIJAMA

PROTOKOL O POSTUPANJU ŠKOLE U KRIZNIM SITUACIJAMA(.pdf)


[OPŠIRNIJE]
[OPŠIRNIJE]ODLUKA o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2015./2016.
Marija Velcl / datum: 29. 5. 2015. 00:02

ODLUKA
o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika
osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2015./2016.


[OPŠIRNIJE]Kalendar za školsku godinu 2015./2016.
Marija Velcl / datum: 28. 5. 2015. 23:56

Kalendar za školsku godinu 2015./2016.


[OPŠIRNIJE]FINANCIJSKI PLAN IZ DOSTAVA PONUDA
Marija Velcl / datum: 8. 5. 2015. 14:55

[OPŠIRNIJE]Odluka o odabiru ponuditelja
Martina Bartolčić / datum: 4. 5. 2015. 12:00


Temeljem članka 14. i 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno - obrazovnih aktivnosti izvan škole ( NN 67/14 ) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za provedbu izvanučioničke nastave učenika PŠ Gornja Gračenica, te 1. a i 1. b razreda Matične škole, školske godine 2014./2015. nakon javnog otvaranja ponuda i provedenog glasovanja, održanog 27. 4. 2015. godine u 13,00 h u OŠ Vladimira Vidrića - Kutina donosi slijedeću


                    


[OPŠIRNIJE]OBAVIJESTI
Martina Bartolčić / datum: 26. 3. 2015. 14:06

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave u šk. god. 2014./2015.


[OPŠIRNIJE]NOVI MODEL UPISA U SREDNJE ŠKOLE!
Marija Velcl / datum: 9. 4. 2013. 21:08

Klikom ovdje  u PowerPoint prezentaciji doznajte više o upisima u srednje škole.


[OPŠIRNIJE]FINANCIJSKI PLAN I PLAN NABAVE - 2013., 2014., 2015.
Marija Velcl / datum: 18. 1. 2013. 16:00

 

Evidencija važećih ugovora u OŠ Vladimira Vidrića, Kutina kupac/dobavljač  2013.g kupac/dobavljač  2013.g (kliknuti ovdje)

 

Financijski plan 2013. - 2015. ( kliknuti ovdje)

 

Plan nabave 2013. (kliknuti ovdje)

 

Financijski plan-obrazloženje-2013-I. izmjene i dopune (kliknuti ovdje)

 

Plan  nabave-2013.I. izmjene i dopune (kliknuti ovdje)

 

Financijski plan 2013. - 2015.-1. izmjene (kliknuti ovdje)

 

Financijski plan 2014. - 2016. (kliknuti ovdje)

 

Financijski plan - obrazloženje - 2014. (kliknuti ovdje)

 

Plan nabave 2014. (kliknuti ovdje)

 

Plan nabave 2014. - 1. izmjene (kliknuti ovdje)

 

Financijski plan 2014. - 2016.-2. izmjene  (kliknuti ovdje)

 

Financijski plan - obrazloženje - 2014. - 2. izmjene  (kliknuti ovdje)

 

Plan nabave 2014. - 2. izmjene  (kliknuti ovdje)

 

Evidencija važećih ugovora za 2014.  (kliknuti ovdje)

 

Poziv za dostavu ponuda - 2015. (kliknuti ovdje)

 

Financijski plan 2015. - 2017. (kliknuti ovdje)

 

Financijski plan - obrazloženje - 2015. (kliknuti ovdje)

 

Plan nabave 2015. (kliknuti ovdje)

 

Poziv za dostavu ponuda (mlijeko) - 2015. (kliknuti ovdje)

 

Poziv za dostavu ponuda (voće i povrće) - 2015. (kliknuti ovdje)

 

 

 

 


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju